Nem-Q – 301.81 

Auteur: Pierpaolo Capuano    

04.08.2015

 

 

Dit is een zeer interessante Nederlandse band, die actief is sinds 2004, met hun eerste album daterend uit 2007.

Nu recenseer ik hun tweede album, dat werd uitgebracht in 2012. Het feit dat het alweer drie jaar is sinds de release, doet helemaal niet af aan de relevantie om dit album te recenseren. Het album klinkt fris en, ondanks het feit dat het onderhevig is aan een aantal van de clichés van het genre, onderscheidt het zich door persoonlijkheid en originaliteit. Daar bovenop is dit alles gecombineerd met zeer bekwame songwriting. Het album is goed uitgevoerd en je kunt echt horen dat ieder bandlid een vitale rol speelt in elke compositie. Van de riffs en de keyboard-arrangementen, tot de zang en de stevige gitaren, is het geluid altijd nauwkeurig gekalibreerd en het wordt nooit opdringerig. De ritmesectie is ook uitstekend!

Ik zou geen favoriete track kunnen kiezen op dit album, gewoon omdat ze allemaal mijn aandacht trekken; iets dat kan worden toegeschreven aan de vaardigheden en de diversiteit van de band. Het resultaat is een album waar je met zorg naar moet luisteren, zelfs als je een veteraan bent in het prog-metal genre. Je hebt misschien al gemerkt dat Nem-Q zich heeft gericht op het maken van een concept album. Albumtitel "301.81" heeft betrekking op een medische term, die wordt gebruikt om een persoon te diagnoseren met een persoonlijkheidsstoornis.

Zoals ik al zei, is het album een zeer gevoelig en volwassen werk, waarin de zang, het verhaal, de piano en viool een goede balans bieden aan de zwaarheid van een aantal riffs en de ritmesectie, dat blijft boeien. Deze eigenschappen maken het onmiskenbaar dat we te maken hebben met een band die een groot publiek verdient. Ze zouden niet misstaan naast enkele van de groten in dit genre.

Alles klinkt alsof het op de juiste plaats is: zelfs de Hammond en de melodieuze zang zijn origineel en worden met gekalibreerde precisie gebruikt om het geluid te verbeteren. Ook waard om te vermelden is de ronduit tastbare sfeer, die je overweldigt in de intro van dit album. En laten we ook het titelnummer niet vergeten, in de geest van O.S.I., dat precies past in het geheel van het album, dat zeer goed en gevarieerd is.

Ik heb meer dan genoeg gezegd. Ik raad dit album aan, aan liefhebbers van het genre, maar ook voor degenen die zich graag buiten de gebaande paden wagen. Ik ben ervan overtuigd dat je aangenaam verrast zal zijn. Een applaus voor Nem-Q!

 


Nem-Q – 301.81 

Author: Pierpaolo Capuano    

04.08.2015

 

 

This is a very interesting Dutch band which has been active since 2004, with their first offering dating from 2007.

Right now I am going to review their sophomore album for you, which was released in 2012. The fact that it's been three years since the release does not at all detract from the relevance of this album. The album sounds fresh and, despite the fact that it also falls victim to some of the clichés of the genre, this work really stands out because it has personality and originality. On top of this it has been combined with some very skillful songwriting. The album is well-executed, you can really hear that each band member plays a vital role in every composition. From the riffs and keyboard-arrangement, to clean vocals and distorted guitars, the sound is always precise and calibrated never becoming intrusive. The rhythm section is also excellent!

I would not be able to pick a favorite track on this album simply because they all capture my attention equally, which can be attributed to the skill and diversity of the band. The result is an album to which you must listen with care, even if you are a veteran in the prog metal genre. You may have already noticed that Nem-Q have aimed to make this a concept album. The album title "301.81" refers to a medical term that is used to define a person with a personality disorder.

As I hinted at before, the album is a very sensitive and mature work in which the vocals, the narration, the piano and violin offer a good balance to the heaviness of some of the riffs and the rhythm section, which coincidentally never get boring. These qualities make it undeniable that we are dealing with a band deserving of a larger audience. They would not look out of place alongside some of the greats of this genre.

Everything sounds like it's in the right place: even the Hammond and the melodic vocals are original and used with calibrated precision to enhance the sound. Not to mention the downright tangible atmosphere that overwhelms you in the intro of this album. And let's not forget about the title track, which invokes ste spirit of O.S.I. and fits right into the entirety of the album, which is very good and varied.

I've said more than enough. I will recommend this to those who love the genre but also to those who like to venture outside of the beaten path. I am sure you will be pleasantly surprised. A round of applause for Nem-Q!