Nem-Q - Opportunities Of Tomorrow 

Auteur: Ulf Backstrøm

28.08.2009

 

 

Vanaf het vlakke land waar klompen vroeger de nationale klederdracht waren komt Nem-Q. De band brengt hun album in de klasse zware prog, maar kent relatief weinig invloeden uit de metal. Op "Opportunities of Tomorrow" staan de zang en gitaar op de voorgrond. De schijf heeft een speelduur van tweeënvijftig minuten en veertig seconden. Muzikale referenties zijn Pain Of Salvation, Dream Theater, Tool en Riverside, de namen van de meest voor de hand liggende bronnen. De naam Nem-Q is afgeleid van het Latijnse "namque" dat zoiets betekent als bijvoorbeeld. Het is eerlijk te zeggen dat gitarist Mark Reijven die voorheen in Arrythmia speelde en zanger en gitarist Paul Sieben, die uit de band Mexican Seafood kwam, de twee muzikale entrepreneurs zijn. De vijf muzikanten hebben zeer verschillende muzikale achtergronden, zoals toetsenist Dennis Renders van de doom metal kwam, terwijl Henri van Zelst en Paul Van Limbeek een jazz achtergrond hebben. Paul Sieben zijn achtergrond is grunge, dus het moet worden gezegd dat het van daaruit knap is deze stijlen los te laten en te komen met heel andere muziek. Ze doen dit met veel enthousiasme en charme. Erger is dat het geluid een beetje plat en deels droog is, vooral als het draait om de gitaren. Dit is extra zonde natuurlijk op een schijf die zo door gitaar gedomineerd wordt, maar wat wel duidelijk is, is dat de band potentieel heeft. De acht nummers bevatten nog genoeg interessante elementen. Zoals "Godless" waarin een zeer veerkrachtige gitaar, grote vooruitgang en bassolo behoren tot de goodies. Paul Sieben en Mark Reijven zijn goed op de gitaar en de zang is chemisch vrij van vervelend accent. Zonder accent maar met een Midden-Oosten sfeer begint "Ignorant", welke direct veel ruwer en harder klinkt, en een mooi nummer is. Aanzienlijk beter is "Comin` Round", een nummer vol met creativiteit. Het nummer begint mooi en netjes, maar wordt dan omgezet in nog veel meer rock landschap. Langs de reis hebben we onverwachte wendingen en spannende muzikale stunts, zoals de goede twee gitaren. Pakkende nummers laten zien hoe goed Nem-Q kan worden, en ook "Another Promise" heeft veel te bieden. Ook hier weer tempowisselingen, slimme wendingen en ritme. Bepaalde tekortkomingen in de liederen zijn er ongetwijfeld, maar de band maakt een sympathieke indruk, en laat een paar goede nummers horen. Jammer van de productie die niet rechtvaardigt wat de band kan. Bovendien is het te hopen dat men meer ruimte gaat geven aan toetsenist Dennis Renders op de volgende schijf, die uit gaat komen in 2010 voor zover wij hebben vernomen. Nem-Q levert een debuut album af dat zeker de boodschap draagt dat het echt goede dingen kan laten horen in de toekomst.

 


Nem-Q - Opportunities Of Tomorrow 

Auteur: Ulf Backstrøm

28.08.2009

 

 

From the flat land where wooden shoes were once the national product comes Nem-Q. The band brings their album in class heavy prog, but has relatively little gestures from metal. On "Opportunities of Tomorrow" the vocals and guitar are in front. The disc counts fifty-two minutes and forty seconds. Musical references are Pain Of Salvation, Dream Theater, Tool and Riverside, to name the most obvious sources. The name Nem-Q is derived from the Latin "namque" which means something like for example and for instance. It is also fair to say that guitarist Mark Reijven who came from Arrythmia and vocalist and guitarist Paul Sieben, who came from Mexican Seafood, are the two musical entrepreneurs. The five musicians have very different musical backgrounds, as Dennis Renders comes from doom metal, while Henri van Zelst and Paul Van Limbeek have jazz backgrounds. Paul Sieben his background is grunge, so it should be said it is remarkable to come up with a completely different sound. They do so with great enthusiasm and charm. Worse is that the sound is slightly flat and partly dry, especially when it comes to guitars. A pity of course on a disc that is so guitar-dominated, but it is obvious that the band has potential. The eight songs have plenty of interesting elements. Such as "Godless" in which a highly resilient guitar motif, great progress and a great bassolo are among the goodies. Paul Sieben and Mark Reijven are good on their guitars, and the vocals are chemically free from annoying accent. Without accent but with a Middle Eastern vibe starts "Ignorant" which instantly becomes much rougher and tougher, and is a very nice song. Significantly better is "Comin` Round", which is packed with creativity. The song starts nicely and neatly, but then converts in to much more rock landscape. Along the journey we have unexpected twists and exciting musical stunts such as the beautiful twin guitars. Captivating songs that show how well Nem-Q can become, and also "Another Promise" has much to offer. Tempo changes, clever twists and rhythm. Certain deficiencies in the songs are undoubtedly, but the band makes a sympathetic impression, and leaves some really good songs. Too bad the production does not justifies the band capability’s. In addition, it’s to hope they give more space to Dennis Renders on keyboards on the next disc, which will be released in 2010 as far as we have heard. Nem-Q delivers a debut album that definitely carries the message that the band can achieve really good things in the future.